ALLA โควิด-19 ฉุดรายได้หาย ทำไตรมาส 3 กำไรวูบ 76%

ALLA โควิด-19 ฉุดรายได้หาย ทำไตรมาส 3 กำไรวูบ 76% เหลือ 7.65 ลบ. จากปีก่อน 31.82 ลบ. ส่วน 9 เดือนแรกกำไร 31.63 ลบ. ลด 33% จากปีก่อน 47.47 ลบ.


บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวมีกำไรลดลง เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานรวมมีจำนวน 129 ล้านบาท ลดลง 80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการแพร่ละบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการเลื่อนกำหนดการส่งมอบงานและกำหนดการเข้าให้บริการตามรอบระยะเวลา มีการเลื่อนกำหนดสรุปโครงการลงทุนต่อเนื่อง ประกอบกับการแข่งขันที่สูงขึ้น

Back to top button