APURE ฟอร์มสวย! ยอดขาย-กำไรอัตราแลกเปลี่ยนพุ่ง ดันกำไรไตรมาส 3 ทะลัก 5 เท่าตัว!


บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APURE รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา และต้นทุนลดลงตามที่ได้แจ้งไปแล้วข้างต้น

Back to top button