CWT โชว์กำไรไตรมาส 3 พุ่งกระฉูดกว่า 12 เท่าตัว แตะ 12 ลบ. หลังต้นทุน-ค่าใช้จ่ายลดฮวบ


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 293.19 ล้านบาท หรือคิดเป็น 78.02% ของรายได้จากการขายและบริการ ทั้งนี้ อัตราร้อยละของต้นทุนต่อรายได้จากการขายและบริการ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนขายอและบริการจำนวน 400.04 ล้านบาท หรือ 82.55%

ทั้งนี้ ต้นทุนการขายและบริการลดลงจากการที่ราคาวัตถุดิบหนังลดลงและกลุ่มพลังงานยังคงมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและขายไฟฟ้าในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 48.16 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/62 ซึ่งบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 64.53 ล้านบาท

Back to top button