สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103A 1407 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักท …


สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103A S50Z20 1,406,687,500
2 S5013C2012D S50Z20 780,868,600
3 S5013P2103B S50Z20 509,916,900
4 S5013C2012C S50Z20 474,714,800
5 S5013C2103A S50Z20 391,255,800

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

Back to top button