สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1518 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักท …


สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103D S50Z20 1,518,133,900
2 S5013P2103C S50Z20 718,251,200
3 S5013C2103B S50Z20 598,815,400
4 S5013P2103A S50Z20 441,572,800
5 S5013C2012A S50Z20 402,549,800

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

Back to top button