ครม. รับข้อเสนอ เบรกโครงการเมืองต้นแบบ “จะนะ” มอบ “ป้อม” นั่งหัวโต๊ะ หาทางออกร่วม

ครม. รับข้อเสนอ เบรกโครงการเมืองต้นแบบ “จะนะ” มอบ “ป้อม” นั่งหัวโต๊ะ หาทางออกร่วม


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 ธ.ค.63) รับทราบผลการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ที่มารวมตัวเรียกร้องใน 2 ประเด็น โดยประเด็นแรก เสนอให้ยกเลิกมติ ครม.ที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา ทุกฉบับ และยังเสนอในรายละเอียดให้คณะกรรมการผังเมือง และกรมโยธาธิการและผังเมือง ต้องยกเลิกกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวม จ.สงขลา พ.ศ. 2559 รวมถึงให้หน่วยงานรัฐและเอกชน เจ้าของโครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ ต้องไม่ดำเนินกระบวนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ส่วนประเด็นที่ 2 ทางกลุ่มจะนะฯ ได้เสนอให้รัฐบาลต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ของ จ.สงขลา หรือ SEA และอยากให้มีแต่งตั้งคณะทำงานจากภาคประชาชน นักวิชาการ ที่เหมาะสม ตามที่ภาคประชาชนเสนอ เพื่อร่วมวางกรอบการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ โดยคณะทำงานจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายและต้องให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและนักวิชาการที่ประชาชนคัดเลือกมาด้วย

น.ส. รัชดา กล่าวว่า ครม.ได้รับทราบเรื่องนี้และได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รับรายงานผลการหารือดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยด่วน และนำเสนอครม.ต่อไป

Back to top button