มติบอร์ด เคาะกรอบงบฯรายจ่าย ปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านลบ. ขาดดุล 7 แสนล้าน เสนอครม. 5 ม.ค.นี้

มติบอร์ด เคาะกรอบงบฯรายจ่าย ปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านลบ. ขาดดุล 7 แสนล้าน เสนอครม. 5 ม.ค.นี้


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยภายหลังการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธานว่า

ที่ประชุมมีมติกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ 3.1 ล้านล้านบาท ลดลง 1.89 แสนล้านบาท จากปีงบประมาณ 2564 หรือคิดเป็น 5.66% แบ่งเป็นงบลงทุน 6.2 แสนล้านบาท และงบประจำ 2.354 ล้านบาท คิดเป็น 75% ส่วนประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ 2.4 ล้านล้านบาท โดยเป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล 7 แสนล้านบาท โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 5 ม.ค.นี้

การจัดทำงบประมาณดังกล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 65 เติบโต 3.5% อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.2 % และมูลค่า GDP อยู่ที่ 17.328 ล้านล้านบาท

          “ในภาพรวมงบประมาณและเงินอื่นๆ ยังคิดว่าดีอยู่ พอที่จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว 3.5%” นายเดชาภิวัฒน์ กล่าว

สำหรับงบประมาณที่ใช้สำหรับดูแลโควิด-19 ยังคงใช้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งหากมีวงเงินเหลืออยู่สามารถใช้ไปถึงปีหน้าได้ แต่ในปี 65 หากจำเป็นต้องใช้งบเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดก็คงกำหนดอยู่ในส่วนของงบกลาง ซึ่งมีกรอบวงเงิน 3% ซึ่งเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง

Back to top button