“ก.พลังงาน” จัดหนักของขวัญปีใหม่ ปชช. “ตรึงราคาน้ำมัน-หั่นค่าเอฟที-แจกคูปองส่วนลด”

“กระทรวงพลังงาน” ตรึงราคาน้ำมัน-ปรับลดค่าเอฟที พร้อมแจกคูปองส่วนลดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 ส่วนลดค่าที่พักเขื่ออนกฟผ. เป็นของขวัญปีใหม่ ปชช.


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด ได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ สำหรับมอบให้แก่ประชาชนในปี 2564 ทั้งการตรึงราคาน้ำมัน การปรับลดค่า Ft โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การลดราคาและตรึงราคาพลังงาน บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก กำหนดตรึงราคาน้ำมัน ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่ รวมมูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท

– พร้อมกำหนดขยายระยะเวลาการคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดราคาที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม มีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.64 รวมมูลค่า 1,890 ล้านบาท

– ปรับลดอัตราค่า Ft (ค่าไฟฟ้าผันแปร) จากเดิม -12.43 สตางค์ เป็น -15.32 สตางค์ ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง 2.89 สตางค์ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2564 คาดว่าจะทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 400 ล้านบาท รวมมูลค่า 1,600 ล้านบาท

– ขยายเวลายกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) สำหรับผู้ประกอบการ กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ออกไปอีก 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 คาดว่าจะสามารถบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 – 7 ได้ประมาณ 50 ล้านบาทต่อเดือน รวมมูลค่า 150 ล้านบาท

2.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจกคูปองส่วนลดสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ในโครงการช้อปหารสอง จำนวน 25,000 สิทธิ์ และคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าชุมชน กฟผ. จำนวน 17,000 สิทธิ์ รวมมูลค่า 15.8 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจกคูปองส่วนลดครึ่งราคาที่พักเขื่อน กฟผ. ในโครงการเที่ยวหารสอง จำนวน 10,000 สิทธิ์ รวมมูลค่า 23 ล้านบาท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

Back to top button