“ชนน วังตาล” ตัดขายหุ้น META กว่า 0.37% เหลือถือ 4.7%

“ชนน วังตาล” ตัดขายหุ้น META กว่า 0.37% เหลือถือ 4.7%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายชนน วังตาล จำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META จำนวน 0.3725% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.7053% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่งข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/10/2563 นายชนน วังตาล เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ของ META ถือหุ้นจำนวน 71,260,000 หุ้น หรือ 5.59%

Back to top button