Stocks of the Town – บล.กรุงศรี


KTC

ราคาปิด 74.00

แนวรับ 73.50

แนวต้าน 76.00 , 78.00

Cut loss 72.50

กราฟเป็นช่วงกลับตัว W shape และราคายกตัวขึ้นเหนือเส้น EMA 10 วันต่อเนื่อง รวมถึงเครื่องมือ MACD + RSI ชี้ขึ้นเป็นเชิงบวก

 

FN

ราคาปิด 1.36

แนวรับ 1.34

แนวต้าน 1.42 , 1.50

Cut loss 1.30

กราฟกลับตัวขึ้นและปิดเหนือเส้น EMA 10 วันได้ต่อเนื่อง สอดคล้องกับเครื่องมือ MACD + RSI ชี้ขึ้นสนับสนุนทิศทางเชิงบวก

Back to top button