WP เคาะปันผล 0.20 บ. ขึ้น XD 12 พ.ค.นี้


บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสด 0.20 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ วันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 พ.ค.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พ.ค.2564

Back to top button