เช็กเลย! ตลท.จับหุ้นติด Cash Balance – ขยายเวลา เริ่ม 22 มี.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ CHAYO-W1, บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ DOD-W1, บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM เริ่มตั้งแต่ 22 มี.ค.-30 เม.ย.64 พร้อมทั้ง บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ TAPAC-W4 เริ่มตั้งแต่ 22 มี.ค.-9 เม.ย.64

นอกจากนี้ แจ้งขยายช่วงดำเนินการ ตั้งแต่ 22 มี.ค.-9 เม.ย.64 บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP และ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) NRF

Back to top button