“จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย” ขายหุ้น OCEAN เหลือถือ 9.6251%

GULF แจงตลาดฯแล้ว! ไม่มีแผนร่วมทุน BWG ทำโรงไฟฟ้า


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช  จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN โดย นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.515% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.6251% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

Back to top button