DITTO  เปิดสวย! Pre Open 5 นาที เหนือจอง 153% แตะ 19 บ.

SCBAM ออกกองทริกเกอร์ SCBGTTG2 ลุยตลาดหุ้นสหรัฐฯ รับธีม Biden’s Policy ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 8% ภายใน 8 เดือน เสนอขาย 18-24 พ.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท


บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO ก่อนเปิดตลาด (Pre Open) 5 นาทีอยู่ที่ 19 บาท เพิ่มขึ้น 153% จากราคา IPO ที่ 7.50 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 9.24 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ 7.70 ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 6.96 ล้านหุ้น โดยมี บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

Back to top button