หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า


IVL

50.00 บาท เป็นแนวต้านสำคัญในรูปแบบ Double Top ที่ RSI ส่งสัญญาณ Positive ว่าพร้อมจะBreak ขึ้นไป เพื่อเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่ที่จะมีแนวต้านเป้าหมายหรือ Target ถัดไปที่ 56.50 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ

50.00 บาทเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 48.75 47.00

แนวต้าน 54.00 56.00

Stop Loss 46.50 บาท

 

 

PTTGC

ระดับราคา ได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเต็มตัว หลังจาก Break แนวต้านใหญ่ของระยะกลางที่ 62.00 บาทขึ้นมาได้และจะมีแนวต้านเป้าหมาย

หรือ Target แรกที่ 78.00 บาทและ Target ใหญ่ที่84.50 บาท

กลยุทธ์ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 68.00 66.50

แนวต้าน 72.50 75.00

Stop Loss 66.00 บาท

 

BANPU

13.20 บาท เป็นแนวต้านส าคัญที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อของแนวโน้มใหญ่ ที่จะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่มากหลังจากต้องอยู่ในแนวโน้มขาลงมาหลายปีมาก

กลยุทธ์ ทยอยซื้อ และ Follow

Buy เหนือ 12.60 บาท เล่นรอบ

ใหญ่

แนวรับ 12.30 12.10

แนวต้าน 13.20 13.20

Stop Loss 11.90 บาท

 

GPSC

74.00 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่พร้อมจะโดน Break เพราะ RSIได้ส่งสัญญาณ Positive อย่างมาก ชี้นำว่าน่าจะมีการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ที่ 77.00บาท

กลยุทธ์ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ 73.00 72.00

แนวต้าน 76.00 77.00

Stop Loss 71.50 บาท

Back to top button