“วุฒิสภา” ไฟเขียว “พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง” นั่งเก้าอี้เลขาฯ ป.ป.ง.คนใหม่

“วุฒิสภา” ไฟเขียว "พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง" นั่งเก้าอี้เลขาฯ ป.ป.ง.คนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ 197 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 7 เสียง ไม่ออกเสียง 12 เสียง


รายงานข่าวจากรัฐสภา แจ้งว่า การประชุมวุฒิสภาที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาเรื่องด่วนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)  ตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558  โดยเป็นการประชุมและลงคะแนนลับ

ท้ายสุดที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เป็นเลขาธิการ ป.ป.ง.คนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ 197 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 7 เสียง ไม่ออกเสียง 12 เสียง หลังจากนี้ วุฒิสภาจะส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

สำหรับ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 36 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. โดยเคยเป็นหัวหน้าสำนักงานของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ สมัยเป็น ผบ.ตร. และเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 รุ่นเดียวกับ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองเลขาธิการพระราชวัง อดีต ผบ.ทบ. ทั้งนี้ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 และ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญวิทยา เคยเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

 

Back to top button