PIMO เซ็น MOU “อีทราน” ลุยพัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้า

PIMO ลงนามข้อตกลงร่วมกับ “บจ.อีทราน” พัฒนา EV Hub Motor สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพือนำมาใช้กับรถจักรยานไฟฟ้าต่อไป


บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO เปิดเผยว่า ในวันนี้ (31 พ.ค.2564) นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท และนายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ลงนามในทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนามอเตอร์แบบฮับสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Hub Motor ร่วมกับ นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพสายยานยนต์ ผู้ออกแบบและพัฒนารถจักรยานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ อีทราน

ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวเพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนา และผลิตมอเตอร์แบบฮับสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Hub Motor ให้มีเสถียรภาพและคุณภาพที่ดีในราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อนำมาใช้กับรถจักรยานไฟฟ้าต่อไป ในเบื้องต้นนี้ กำหนดกันแค่ระยะเวลาที่จะผลิตได้ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาการผลิตจริง

Back to top button