FPT ปักหมุดลุย “โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางพลี 7” เฟสแรก 44,000 ตร.ม.

FPT ลุยพัฒนา “โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางพลี 7” เฟสแรกมีพื้นที่รวมกว่า 44,000 ตารางเมตร รับการเติบโตที่ต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดกระแสความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มมากขึ้นทั่วทุกมุมโลก


นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT เปิดเผยว่า การเติบโตที่ต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดกระแสความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มมากขึ้นทั่วทุกมุมโลก ส่งผลกระทบเชิงบวกก่อให้เกิดความต้องการขยายทำให้มีความต้องการใช้พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯจึงได้ลงทุนพัฒนาโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางพลี 7 ประกอบไปด้วยศูนย์กระจายสินค้า 3 อาคาร พื้นที่รวม 74,000 ตารางเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าหลากหลายประเภทให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสูง พร้อมทั้งมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม

สำหรับการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 เฟส โดยเฟสแรกจะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมกว่า 44,000 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการตามหลักการพัฒนาอาคารสีเขียวอย่างเคร่งครัดตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงกระบวนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชน ตลอดจนได้นำแนวคิดการพัฒนาอาคารบนรากฐานของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้อาคารและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาว

“ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ที่สามารถสร้างประสบการณ์และมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้ใช้อาคาร เราจึงได้ออกแบบโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางพลี 7 ให้เป็นมากกว่าสถานที่ที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานอีกด้วย” นายโสภณ กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังได้มีการลงนามสัญญาให้เช่าพื้นที่ในโครงการโลจิสติกส์เซ็นเตอร์แห่งใหม่นี้กับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำจากฮ่องกง และตัวแทนกระจายสินค้าแบรนด์เนมจากทวีปยุโรป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าในความสามารถของบริษัทฯที่จะส่งมอบศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกส์คุณภาพสูงให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้

Back to top button