เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ PLANET “เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน” เหลือถือหุ้น 20.05%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET โดย นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 22.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 22.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อีกทั้งได้รับรายงานการได้มาหุ้น PLANET โดย นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 22.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 22.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (8 มิ.ย.2564) บริษัทได้รับแจ้งว่า เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ PLANET ได้ทำรายการขายหุ้นสามัญของบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2564 รวมจำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.67% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นล่าสุดดังนี้

โดยรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท

Back to top button