“ซิโนฟาร์ม” 1 ล้านโดส ล็อตแรกถึงไทยแล้ว! พร้อมฉีด 25 มิ.ย.นี้

“ซิโนฟาร์ม” 1 ล้านโดส ล็อตแรกถึงไทยแล้ว! "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เป็นผู้รับมอบ พร้อมฉีดทั่วประเทศ 25 มิ.ย.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 มิ.ย.2564) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ได้รับมอบวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจำนวน 1 ล้านโดส แบ่งเป็นรอบละ 5 แสนโดส ซึ่งขนส่งโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้า TG674-675 & TG8668-TG8669 จากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ได้เดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 10.30น. ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 19

โดยจากนั้นจะนำวัคซีนซิโนฟาร์มลำเลียงเข้าตู้ควบคุมอุณหภูมิบรรจุวัคซีนขึ้นรถขนส่ง 12 คัน คันละประมาณ 83,000 โดส ไปจัดเก็บยังคลังวัคซีน บริษัท ไบโอเจเนเทค จำกัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 21-22 มิ.ย. 2564 ก่อนจะกระจายจัดส่งสู่โรงพยาบาลที่องค์กรได้รับจัดสรรวัคซีนเลือกให้เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มทั่วประเทศในวันที่ 23-24 มิ.ย.2564 เพื่อให้วันที่ 25 มิ.ย. สามารถเริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้วัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ล็อตแรก 1 ล้านโดสจะเป็นการปูพรมฉีดเข็มที่ 1 ส่วนในเดือน ก.ค. จะมีวัคซีนซิโนฟาร์มเข้ามาอีก 2 ล็อต โดยล็อตละ 1 ล้านโดส

ด้านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยสรุปยอดองค์กรที่ยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิ.ย. 2564 รวม 17,070 แห่ง มีจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรรวม 4,873,659 คน

ส่วนราคาของวัคซีนซิโนฟาร์ม จะอยู่ที่ 888 บาทต่อเข็ม ซึ่งรวมค่าประกันความเสี่ยงทั้งหมดโดยการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจะทำการฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 20-30 วัน ซึ่งทางหน่วยงานองค์กรที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยประชาชนผู้รับวัคซีนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับภายหลังจากการส่งมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่มีการสัมภาษณ์ใด ๆกับสื่อมวลชน

Back to top button