ฉลุย! BCPG ควัก 772 ลบ. เข้าลงทุน “VRB Energy” ลุยธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

BCPG ควัก 772 ลบ. เข้าลงทุนบริษัท VRB Energy Inc. (“VRB”) ลุยธุรกิจวิจัยพัฒนาผลิต-จำหน่าย ระบบกักเก็บพลังงานประเภท Vanadium Redox Flow


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG  เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงทุนในบริษัท VRB Energy Inc. (“VRB”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน และมีบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจวิจัยพัฒนาผลิตและจำหน่าย ระบบกักเก็บพลังงานประเภท Vanadium Redox Flow โดยการเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ ในวงเงินไม่เกิน 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 772 ล้านบาทนั้น

โดยล่าสุดบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพกับ VRB เพื่อซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในวงเงิน 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 กรกฎา 2564 โดยหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ VRB ได้ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ทั้งนี้การชำระราคาหุ้นกู้แปลงสภาพจะเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนครั้งนี้นอกจากจะเป็นการขยายลงทุนไปสู่ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานแล้ว บริษัทยังสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าว มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทนในปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานของ VRB เป็นแบตเตอรี่ประเภท  Vanadium Redox Flow เหมาะสำหรับการใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการความจุสูงและกักเก็บได้เป็นเวลานาน

Back to top button