“รพ.รามาฯ” งดบริการห้องฉุกเฉิน! หลังบุคลากรติดโควิดกว่า 300 ราย

"รพ.รามาฯ" งดบริการห้องฉุกเฉิน "ยกเว้นกรณีเร่งด่วน" หลังผู้ป่วยโควิดล้น-บุคลากรติดเชื้อกว่า 300 ราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกประกาศแจ้งงดให้บริการที่ห้องฉุกเฉินยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น, ลดการมาตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก นัดตรวจทางไกล Telemedicine และรับยาทางไปรษณีย์ และงดผ่าตัดที่นัดล่วงหน้า (Elective Case) ทุกประเภทยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รับไว้ดูแล 1,000 ราย ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กว่า 350 รายผู้ป่วยรอค้างเข้ารักษาในโรงพยาบาลกว่า 200 ราย และรอค้างที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก

ขณะที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะฯ ติดเชื้อสะสมกว่า 300 ราย ทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วย การให้บริการใกล้ถึงขั้นเกินขีดความสามารถที่จะสามารถดูแลประชาชน

ด้านรพ.ตำรวจ ได้ออกประกาศแจ้งแนวทางให้บริการของรพ. ดังนี้ งดรับบริการห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ แต่เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีความจำเป็นเร่งด่วน,งดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน, งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน, ลดการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) และงดเยี่ยมผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ขณะที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้ออกประกาศขอปิดให้บริการห้องตรวจฉุกเฉินและห้องตรวจโรคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 ก.ค. 64 เวลา 18.00 น.

Back to top button