“สรรพากร” สั่งปิดบริการ 8 สาขาพื้นที่ “แดงเข้ม” มีผลพรุ่งนี้

“สรรพากร” สั่งปิดบริการ 8 สาขาพื้นที่ "แดงเข้ม" มีผลพรุ่งนี้ ได้แก่ สาขาราชเทวี 2,สาขาคลองเตย 1,กรุงเทพมหานคร 13,สาขาประเวศ ,กรุงเทพมหานคร 16,สาขาภาษีเจริญ,กรุงเทพมหานคร 26,สาขาเมืองสมุทรสาคร 2


นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร ได้ประกาศปิดการให้บริการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ  ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

-สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2

-สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13

-สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

-สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

-สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2

ทั้งนี้ ผู้มาใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสำนักงานสรรพากรที่อยู่ใกล้เคียงได้  หรือขอแนะนำให้ใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

Back to top button