“ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ” ปรับขั้นตอนบริการ 3 กลุ่มเสี่ยงใหม่ ลดความแออัด

“ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ” ปรับขั้นตอนบริการ 3 กลุ่มเสี่ยงใหม่ ลดความแออัด-เสี่ยงการติดเชื้อ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(22 ก.ค.64) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งปรับการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความแออัด และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หลังจากในช่วงเช้าวันนี้มีภาพแชร์ว่ามีจำนวนประชาชนมารอฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ดังต่อไปนี้

1.สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สามารถไปใช้บริการที่จุดให้บริการทั้ง 25 จุด ซึ่งกรุงเทพมหานคร (กทม.)ได้เปิดให้บริการอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 64 จะเป็นการสะดวก ใกล้บ้าน และมีจำนวนผู้มารับบริการน้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม หากยังมีความประสงค์ที่จะเข้ารับบริการที่สถานีกลางบางซื่อ ขอให้มาตามเวลาเปิดของศูนย์ฯ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00-18.00 น. และหากสามารถจัดสรรเวลาได้ แนะนำให้มาใช้บริการช่วงบ่าย ซึ่งมีผู้มารับบริการน้อยกว่า

2.สำหรับผู้ขอให้มารับบริการรับบริการอายุต่ำกว่า 60 ปี ซึ่งต้องจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ตรงตามเวลานัด และสามารถใช้ application วัคซีนบางซื่อ ซึ่งจะทำให้สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองจากบ้าน และสามารถที่จะรับใบคัดกรอง/ใบยินยอม และเข้าสู่จุดฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนหน้างานอีกต่อไป

3.ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสำหรับการให้บริการวัคซีน สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่รวมผู้ติดตาม ที่จะเข้ารับวัคซีน รูปแบบ On-site โดยมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเป็นช่วงบ่ายเท่านั้น ระหว่างเวลา 13.00 น. – 17.00 น. เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงเช้า และเปิดโอกาสให้การบริการผู้สูงอายุเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น

4.สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี สุขภาพแข็งแรง สามารถงดเว้นขั้นตอนการวัดความดันโลหิตได้โดยสมัครใจ เพื่อทำให้ลดความแออัดบริเวณจุดนี้ และสามารถเข้ารับบริการในการลงทะเบียนได้เร็วยิ่งขึ้น

5.การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับพี่น้องประชาชนทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

Back to top button