BPP ส่ง “บ้านปู เน็กซ์” ถือหุ้น “บียอนด์ กรีน” 30% มูลค่า 300 ลบ. รุกธุรกิจ Club Car

BPP ส่ง “บ้านปู เน็กซ์” ถือหุ้น “บียอนด์ กรีน” 30% มูลค่า 300 ลบ. รุกธุรกิจ Club Car คาดแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.64 


บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) ซึ่งเป็นบริษัทที่ BPP และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU  ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน 50% เข้าลงทุนในบริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด (BYG) คิดเป็นสัดส่วน 30% โดย Banpu NEXT จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ BYG เป็นมูลค่ารวม 300 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.64

ทั้งนี้ BYG มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ และครอบครัว โดยนายชนินท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท BANPU และเป็นกรรมการบริษัท BPP

สำหรับ BYG เป็นผู้แทนจำหน่าย Club Car (รถไฟฟ้าอเนกประสงค์) อย่างเป็นทางการ ซึ่งให้บริการทั้งการขาย เช่า สัมปทานรถไฟฟ้า ในประเทศไทย ลาว และ กัมพูชา ที่สามารถปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้ในหลากหลายธุรกิจ นอกเหนือไปจากสนามกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ท โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานตามกลยุทธ์ “Greener & Smarter” ของกลุ่ม BANPU ในการขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (E-mobility) ให้มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจซึ่งกันและกัน ผ่านความร่วมมือในด้านต่างๆ ในอนาคต ทั้งการวิจัยและพัฒนา (R&D) ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้าง platform ในการให้บริการเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย รองรับเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดแห่งอนาคต สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการผลักดันการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Back to top button