“ศปก.ศบค.” ชงคลายล็อกดาวน์ “ห้าง-ร้านอาหาร-ขนส่ง” ลุ้นศบค.ชุดใหญ่ไฟเขียวพรุ่งนี้

“ศปก.ศบค.” ชงคลายล็อกดาวน์ “ห้างสรรพสินค้า-ร้านอาหาร-สนามกีฬา-สวนสาธารณะ-ขนส่ง” ย้ำต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ลุ้นศบค.ชุดใหญ่ไฟเขียวพรุ่งนี้


รายงานข่าวจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการ ศปก.ศบค.เป็นประธานวันนี้(26 ส.ค.64) เห็นชอบให้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในบางกิจการ/กิจกรรม ส่วนมาตรการเคอร์ฟิวนั้นจะนำไปหารือในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (27 ส.ค.64) เนื่องจากจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการอื่น ๆ ด้วย

โดยวันนี้ ที่ประชุม ศปก.ศบค. มีมติเห็นชอบให้เสนอเปิดกิจการ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สนามกีฬา สวนสาธารณะ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

ส่วนเงื่อนไขการเปิดให้ประชาชนนั่งรับประทานอาหารในร้านจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 โดสนั้น ยังไม่มีข้อสรุปจากที่ประชุมวันนี้ เนื่องจากพบว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ดังนั้นจะนำประเด็นนี้ไปหารือในที่ประชุมใหญ่ ศบค.วันพรุ่งนี้อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นเท่านั้น และจะต้องดำเนินการตามมาตรการที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดในการเดินทางข้ามจังหวัด รวมทั้งยังต้องขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางข้ามจังหวัดหากไม่มีความจำเป็น

สำหรับบริการรถสาธารณะจะยังจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 75% และคนขับรถจะต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม และจะเสนอให้เดินทางโดยเครื่องบินได้ ซึ่งผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม หรือแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19

 

Back to top button