หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 31 ส.ค.2564


OR

30.50 บาท เป็นแนวต้านสำคัญของ Downtrend Line ของรูปแบบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ที่หากสามารถ Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ใหญ่ที่บริเวณ 35.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ

30.50 บาท เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 29.50 29.00

แนวต้าน 32.00 34.00

Stop Loss 28.75 บาท

 

IRPC

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อหลังจาก Break แนวต้านส าคัญ Neckline ขึ้นมา เป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ ที่พร้อมจะท า New High ของรอบ และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ใหญ่ ที่4.44 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 3.96 3.88

แนวต้าน 4.12 4.24

Stop Loss 3.88 บาท

 

SCC

430 บาท เป็นแนวต้านส าคัญของ Neck Line ของรูปแบบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ที่หากสามารถ Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ใหญ่ที่บริเวณ 458.00 บาท

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ

430 บาทเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 426.00 420.00

แนวต้าน 440.00 452.00

Stop Loss 420.00 บาท

 

GPSC

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อหลังจาก Break แนวต้านส าคัญNeckline ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ ที่พร้อมจะท า New High ของรอบ และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ใหญ่ที่ 87.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 82.00 81.00

แนวต้าน 85.00 87.00

Stop Loss 80.50 บาท

Back to top button