“พาณิชย์” เผย CPI เดือนส.ค.64 หดตัว 0.02% Core CPI ขยายตัว 0.07%

“พาณิชย์” เผย CPI เดือนส.ค.64 ลดลง 0.02% เหตุจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพภาครัฐ-ลดราคาสินค้าอาหารสด ฟาก Core CPI ขยายตัว 0.07%


สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือนส.ค.64 ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน -0.02% กลับมาหดตัวอีกครั้งในรอบ 5 เดือน โดยมีสาเหตุสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของภาครัฐ การลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดบางชนิด และราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานเริ่มชะลอตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เฉลี่ย 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.73%

สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.64 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 0.07% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 8 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.23%

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมปรับกรอบเงินเฟ้อทั่วไปของปีนี้ใหม่ในการแถลงรอบหน้า จากปัจจุบันที่กรอบเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.7-1.7% อย่างไรก็ดี จากการประเมินเบื้องต้น คาดว่าทั้งปี 64 อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับ 0.7-0.8%

Back to top button