หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 23 ก.ย.2564


หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

BAM

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อสามารถ Break แนวต้านNeckline ที่บริเวณ 19.00 บาทเป็นสัญญาณซื้อ ในรูปแบบDouble Top และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นที่ 20.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 19.10 19.00

แนวต้าน 19.70 20.00

Stop Loss 18.80 บาท

 

BEM

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อสามารถ Break แนวต้าน Neckline ที่บริเวณ 8.70 บาทเป็นสัญญาณซื้อ ในรูปแบบDouble Top และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นที่ 10.10 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 9.00 8.70

แนวต้าน 9.50 10.10

Stop Loss 8.60 บาท

 

STARK

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อสามารถ Break แนวต้านNeckline ที่บริเวณ 4.40 บาทเป็นสัญญาณซื้อ ในรูปแบบ Double Top และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นที่ 5.20 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 4.58 4.54

แนวต้าน 4.76 4.86

Stop Loss 4.50 บาท

IVL

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อหลังจากสามารถ Break แนวต้าน Neckline ของแนวโน้มในระยะกลาง เป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือTarget ใหญ่ของสัญญาณซื้อระลอกนี้ที่ 52.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 44.00 43.50

แนวต้าน 47.00 49.00

Stop Loss 42.50 บาท

Back to top button