PLANET วิ่ง 3% รับเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนต์ เดินหน้าเทคโนโลยี ลุยธุรกิจน้ำประปา-ไฟฟ้า

PLANET วิ่ง 3% รับแผนเพิ่มทุน 124.99 ล้านหุ้น-แจกวอร์แรนต์ จ่อนำเงินลุยธุรกิจ Cyber Security - 5G -ผลิตน้ำประปาและไฟฟ้าเต็มสูบ มั่นใจผลงานปีนี้โตเด่น และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (8 ต.ค. 2564) ราคาหุ้นบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ณ เวลา 11:05 น. อยู่ที่ระดับ 3.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 2.86% โดยทำจุดสูงสุดที่ 4.00 บาท และทำจุดต่ำสุดที่ 3.56 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 139.69 ล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการ ผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 124.99 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 374.99 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499.99 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 124.99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 124.99 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี และราคาใช้สิทธิที่ 2 บาท ต่อหุ้น

อีกทั้งที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 375 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 374.99 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นอกจากจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้ว ยังสำหรับรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตโดยมุ่งขยายตลาดสินค้า New S Curve ประกอบด้วย การขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ที่ปัจจุบันตลาดมีการเติบโตสูงมาก รวมถึงการขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าด้านเทคโนโลยี 5จี อาทิ Cloud Computing, IoT Platform, CCTV/Video Analytics, Data Center, Telemedicine และ Energy ผ่านโครงข่ายสื่อสาร 5จี ซึ่งตลาดที่กำลังมีแนวโน้มต้องการเทคโนโลยีอัจฉริยะสูงในตอนนี้คือ ตลาดในกลุ่มเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการดำเนินงานในธุรกิจใหม่ เกี่ยวกับบริหารจัดการให้บริการผลิตน้ำประปาและไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย หลังได้จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด” ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ส่วนกลุ่มธุรกิจเดิมเกี่ยวกับการจำหน่ายเทคโนโลยีกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom) ซึ่งประกอบด้วย ระบบโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม, ระบบสื่อสารมีสายและไร้สาย และระบบสื่อสารผ่านไฟเบอร์ออฟติก ของบริษัทฯ แม้ปัจจุบันการเติบโตจะไม่สูงมากนัก แต่ยังสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯอย่างต่อเนื่องอยู่

มั่นใจว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดทั้งปี 2564 นี้ จะออกมาเป็นที่น่าพอใจ และในอีก 2 – 3 ปี ข้างหน้าจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแน่นอน” นายประพัฒน์ กล่าว

Back to top button