หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 15 ต.ค.2564


ESSO

8.40 บาท เป็น Neckline สำคัญที่ Break Out ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อขนาดกลาง เพราะจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Targetในการขึ้นของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่บริเวณ 9.80 บาท เป็นอย่างน้อยกลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 8.50 8.40

แนวต้าน 8.90 9.20

Stop Loss 8.20 บาท

 

BCP

ระดับราคากำลังจะไต่ระดับสูงขึ้นตามสัญญาณซื้อที่ได้ Break Out แนว Neckline ที่ 27.50บาทขึ้นมา โดยจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ ที่ 32.00บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 28.50 27.50

แนวต้าน 29.75 32.00

Stop Loss 26.75 บาท

 

TOP

56.50 บาท เป็น Down trend Lin สำคัญที่ Break Out ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อขนาดกลาง เพราะจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่บริเวณ 72.50 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 56.50 55.50

แนวต้าน 61.50 66.00

Stop Loss 54.50 บาท

 

CRC

35.25 บาท เป็น Neckline สำคัญที่ Break Out ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อขนาดกลาง เพราะจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Targetในการขึ้นของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่บริเวณ 38.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 35.50 35.00

แนวต้าน 37.25 38.00

Stop Loss 34.50 บาท

Back to top button