ASEFA รายได้ขาย-บริการพุ่ง! ดันกำไรไตรมาส 3 โต 21% แตะ 42.66 ลบ.

ASEFA รายได้ขาย-บริการพุ่ง! ดันกำไรไตรมาส 3 โต 21% แตะ 42.66 ลบ. หนุน 9 เดือนทะลุ 93 ลบ.


บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) หรือ ASEFAรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย และบริการรวม 734.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.16 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 42.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.36 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

โดยรายได้จากการขายและบริการไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 734.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.16 เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 101.54 ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อลดลง 36.64 ล้านบาท

สำหรับรายได้จากกลุ่มงานบริการเพิ่มขึ้น 155.19 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้บริษัทฯสามารถส่งมอบสินค้าที่ค้างส่ง รวมทั้งแผนงานปกติได้มากขึ้น

Back to top button