RCL โชว์งบ Q3 กำไรโตทะลัก 13 เท่า แตะ 3.73 พันลบ. ดัน 9 เดือนทะลุ 9.86 พันลบ.

RCL โชว์งบ Q 3 กำไรโตทะลัก 13 เท่า แตะ 3.73 พันลบ. ดัน 9 เดือนทะลุ 9.86 พันลบ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมแจกปันผลหุ้นละ 1.50 บ. XD 18 พ.ย.64


บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 3,730 ล้านบาท ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยผลกำไรสูงสุดในไตรมาส 3 ของปี 2564 เป็นผลมาจากรายได้ค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ามากกว่า 16,000 บาทต่อตู้ สูงกว่าค่าระวางในไตรมาส 2 ของปี 2564 ถึงร้อยละ 13 และสูงกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปี 2563 ถึงร้อยละ 132

โดยปริมาณการขนส่งสินค้าในไตรมาส 3 ปี 2564 นี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2564  ต้นทุนการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 3 เกิดจากความต้องการเช่าเรือที่สูงขึ้น ความแออัดของท่าเรือ และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเหตุให้ทำให้ง่าย โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 แต่ด้วยการวางแผนที่เหมาะสมทำให้บริษัทฯสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ โดยยังคงไว้ซึ่งผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทเตรียมจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.64-30 ก.ย.64 เป็นเงินสด 1.50 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 18 พ.ย.64 และกำหนดจ่าย 3 ธ.ค.2564

Back to top button