SINGER โชว์งบ Q3 กำไรโต 40% แตะ 165 ลบ. เหตุรายได้ขาย-ดอกเบี้ยรับสัญญาเช่าซื้อพุ่ง

SINGER โชว์งบไตรมาส 3 กำไรโต 40% แตะ 165 ลบ. เหตุรายได้ขาย-ดอกเบี้ยรับสัญญาเช่าซื้อพุ่ง หนุน 9 เดือนทะลุ 487 ลบ.


บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 165 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.0 จากกำไร สุทธิ 117 ล้านบาทของไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน ส่วนงวด 9 เดือนปี2564 กลุ่มบริษัทฯมีกำไรสุทธิ 488 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.0 จากกำไรสุทธิ 319 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากรายได้รวมไตรมาสที่ 3/2564 รายได้รวมอยู่ที่ 914 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 844 ล้านบาท และงวด 9 เดือน 2564 รายได้รวมอยู่ที่ 3,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 2,512 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นหลักของรายได้จากการขายและรายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม

Back to top button