AWC รายได้ธุรกิจอสังหาฯพุ่ง! ดันงบไตรมาส 3 พลิกกำไรแตะ 687 ลบ.

AWC รายได้ธุรกิจอสังหาฯพุ่ง! ดันงบไตรมาส 3 พลิกกำไรแตะ 687 ลบ. ฟาก 9 เดือนขาดทุนลดลง 88%


บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)  หรือ AWC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยบริษัทมีรายได้รวมตามงบการเงินในไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 2,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) รายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินในไตรมาส 3/2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.2 สะท้อนถึงผลตอบแทนของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่มีส่วนต่อยอดจากการดำเนินงานปกติ และมีกำไรจากมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แม้ว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ที่จำกัดการเดินทางข้ามพื้นที่ และมาตรการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดให้ลดลง ในช่วงต้นไตรมาส แต่หลังจากที่คลายล็อกดาวน์ในเดือนกันยายน ทางบริษัทสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและธุรกิจอาคารสำนักงาน (Retail & Commercial) สำหรับไตรมาส 3/2564 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ตามงบการเงินเท่ากับ 2,193 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 159.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่าในไตรมาส 3/2564 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มีรายได้ตามงบการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.8เนื่องจากอัตราการเช่าพื้นที่ของธุรกิจอาคารสำนักงานยังอยู่ในระดับที่สูง และได้รับกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

Back to top button