EGCO พิษขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 2.67 พันลบ. กดกำไร Q3 วูบ 53%

EGCO พิษขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 2.67 พันลบ. กดกำไร Q3 วูบ 53% เหลือ 1.07 พันลบ. จากปีก่อน 2.26 พันลบ.


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  หรือ EGCOรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 ลดลงส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายรวมไตรมาส 3/2564 อยู่ที่  9,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2564 อยู่ที่  8,991 ล้านบาท นอกจากนี้ไตรมาส 3/2564 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน(FX) อยู่ที่ 2,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 805 ล้านบาท

Back to top button