หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 19 พ.ย.2564


EA

71.75 บาท เป็นแนวต้านสำคัญของระยะกลางที่ได้ Break ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ ของแนวโน้มระยะกลาง ท าให้มีแรงMomentum หรือ Target ในการขึ้นระลอกแรกที่ 86.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 71.75 70.50

แนวต้าน 78.00 86.00

Stop Loss 69.00 บาท

 

KTB

ระดับราคาได้ท า High ในรอบ 2เดือน เป็นสัญญาณ Positive ที่แสดงว่าระดับราคาได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่ โดยจะมีแรงMomentum หรือ Target ในการขึ้นของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ ที่12.90 บาท

กลยุทธ์ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ 11.90 11.70

แนวต้าน 12.50 12.90

Stop Loss 11.30 บาท

November 5, 2018

รายงานฉบับนี้จัดท าในนามของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้

 

KSL

ระดับราคา ได้มี Reversal Pattern โดยการปรับตัวขึ้นเป็น แท่งเขียวใหญ่ ขึ้นจาก Strong Support ท าให้ระดับราคาได้เข้าสู่การมีTechnical Reboundที่จะไต่ระดับสูงขึ้นได้อีกระลอกใหญ่

กลยุทธ์ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ 3.82 3.76

แนวต้าน 4.02 4.20

Stop Loss 3.72 บาท

 

BCPG

13.20 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่RSI ได้บ่งชี้ว่า พร้อมจะ Breakเพื่อเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้นๆ ที่จะมีแรง Momentum หรือTarget ในการขึ้นของสัญญาณซื้อระลอกแรกที่ 13.80 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ รอ Follow Buy เหนือ

13.20 บาท เล่นสั้นๆ

แนวรับ 12.90 12.60

แนวต้าน 13.60 13.80

Stop Loss 12.50 บาท

Back to top button