NMG ร่วง 9% หลังตลท.ขึ้น “NP” ให้ชี้แจงข้อมูลผู้บริหารขาดความน่าไว้วางใจ

NMG ร่วง 9% หลังตลท.ขึ้น “NP” ให้ชี้แจงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารจำนวน 4 ราย ขาดความน่าไว้วางใจ จึงขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 10 ม.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทฯ จะชี้แจงสารสนเทศสำคัญได้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (10 ม.ค. 2565) ราคาหุ้นบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ณ เวลา 12:30 น. อยู่ที่ระดับ 0.32 บาท ลดลง 0.03 บาท หรือ 8.57% โดยทำจุดสูงสุดที่ 0.34 บาท และทำจุดต่ำสุดที่ 0.30 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 15.49 ล้านบาท

สำหรับเช้านี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย NP กับหุ้น NMG ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 10 มกราคม 2565 เนื่องจากตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารจำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เนื่องจาก ก.ล.ต.ตรวจสอบพบว่า บุคคล 4 ราย ซึ่งขณะเกิดเหตุในช่วงปี 2558 ถึงปี 2560 เป็นกรรมการและผู้บริหารของ NMG ได้ร่วมกันตัดสินใจ อนุมัติ สั่งการ และดำเนินการให้บันทึกรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่มีจริงในงบการเงินของ NMG

เนื่องจากนางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ ยังคงดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด ใน NMG โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดต่อประสานงานให้ NMG ชี้แจงการดำเนินการของบริษัทต่อกรณีดังกล่าว แต่ NMG ยังไม่สามารถชี้แจงสารสนเทศมาได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ NMG ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทฯ จะชี้แจงสารสนเทศสำคัญได้

Back to top button