PTTEP ไตรมาส 3 พลิกขาดทุนกว่า 4 หมื่นล้าน

สุดช๊อค! PTTEP ไตรมาส 3 พลิกขาดทุนกว่า 4 หมื่นล้าน โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 4.62 หมื่นล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1.53 หมื่นล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกขาดทุนสุทธิ 3.63 หมื่นล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4.59 หมื่นล้านบาท โดยผลการดำเนินงานที่พลิกขาดทุน เนื่องจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น


บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/58 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.58 (รวมบริษัทย่อย) มีผลขาดทุนสุทธิ 4.62 หมื่นล้านบาท หรือขาดทุนสุทธิ 11.46 บาทต่อหุ้น เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1.53 หมื่นล้านบาท หรือมีกำไรสุทธิ 3.83 ต่อหุ้น

ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกขาดทุนสุทธิ 3.63 หมื่นล้านบาท หรือ 9.11 บาทต่อหุ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4.59 หมื่นล้านบาท หรือมีกำไรสุทธิ 11.52 บาทต่อหุ้น โดยผลการดำเนินงานที่พลิกขาดทุน เนื่องจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 

Back to top button