PTG รายได้ขาย-บริการเพิ่ม! ดันผลงานปี 64 กำไรแตะ 1 พันล้าน แจกปันผล 0.25 บ.

PTG รายได้ขายปลีกน้ำมัน-บริการเพิ่ม! ดันผลงานปี 64 กำไรแตะ 1 พันล้าน แจกปันผล 0.25 บ. XD 10 มี.ค. จ่าย 20 พ.ค.65


บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  หรือ PTG รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

โดยรายได้จากการขายและบริการในปี 2564 อยู่ที่ 133,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.1% เทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากราคาขายปลีกน้ำมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 26.3% จากปีที่แล้ว โดยรายได้จากธุรกิจน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน 95.4% ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด และปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมทุกช่องทางทั้งปีเพิ่มขึ้น 1.2% จากปีที่แล้ว อยู่ที่ 5,020 ล้านลิตร โดยยังสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้ที่1-4%

ขณะที่การเติบโตของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันของสถานีบริการเดิม (Same Store Sales)ในปีนี้ปรับตัวลดลง 3.0% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสอย่างต่อเนื่อง

ด้านรายได้จากธุรกิจ Non-Oil ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 4.2% ของรายได้จากการขายและบริการ ในปีนี้เพิ่มขึ้น 33.1% เทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 5,624 ล้านบาท โดยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจร้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart

นอกจากนี้บริษัทเตรียมปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.2564-31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสด  0.25 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 10 มี.ค. 2565 และกำหนดจ่าย 20 พ.ค. 2565

Back to top button