AQUA วิ่ง 5% หลังบอร์ดเคาะแจก “วอร์แรนต์” ฟรี 2:1 รับกำไร Q4/64 โตเฉียด 3 เท่าตัว

AQUA บวก 5% หลังบอร์ดเคาะแจก “วอร์แรนต์” ฟรี 2:1 รับกำไรไตรมาส 4/64 โต 280% แตะ 108 ลบ. คาดเปิดตัวธุรกิจใหม่ Mega Trend ของโลกเม.ย.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (28 ก.พ. 2565) ราคาหุ้นบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ณ เวลา 12:45 น. อยู่ที่ระดับ 0.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท หรือ 4.92% โดยทำจุดสูงสุดที่ 0.65 บาท และทำจุดต่ำสุดที่ 0.61 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 139.80 ล้านบาท

นายฉาย บุนนาค รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ AQUA เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีการเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินการสุทธิ 819 ล้านบาท กำไรรวมสุทธิ 165.14 ล้านบาท

สำหรับไตรมาสที่ 4/2564 มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นคือ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด (3 เดือน) เท่ากับ 107.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 280% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการ จำนวน 79.41 ล้านบาทหรือคิดเป็น 48.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 399.07 ล้านบาทจากรายได้และผลกำไรที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริหารจึงมีมติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3”) จำนวน 2,956,228,261 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยกำหนดให้ W3 มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ซึ่งตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เตรียมเปิดตัวธุรกิจใหม่ ซึ่งจะเป็นธุรกิจ Mega Trend ของโลกในเดือนเมษายนนี้ หลังจาก AQUA จำหน่ายธุรกิจกลุ่มสื่อนอกบ้าน (out of home) ในบริษัทย่อยออกไปให้กับ Plan B ในมูลค่ากว่า 2.90 พันล้านบาท และเตรียมเข้าถือหุ้น Plan B มูลค่ากว่า 606 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากผู้ถือหุ้น Plan B ในเดือนเมษายน เพื่อเป็นการจัดทัพการบริหารงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายใหม่ตามนโยบายข้างต้น

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในการปรับโครงสร้างองค์กรรวมถึง แต่งตั้ง MD นาย ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ เชี่ยวชาญด้านการเงิน เทคโนโลยี และการลงทุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร AQUA มีผลการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะนำทีมบริหารและบริษัทสู่ทิศทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกเพื่อการเติบโตที่มั่นคงชัดเจนต่อไป

Back to top button