“ทิพย์-วิรัช” ควักกว่า 200 ลบ. เก็บหุ้น III เพิ่ม เชื่อมั่นธุรกิจโต รับโลจิสติกส์ขาขึ้น

“ทิพย์-วิรัช” ผู้บริหาร III ควักกว่า 200 ลบ. เก็บหุ้นเพิ่ม เชื่อมั่นธุรกิจโต รับโลจิสติกส์ขาขึ้น พร้อมลุยเพิ่มผลิตภัณฑ์ใน "เซกเมนต์" ใหม่ๆ ต่อเนื่อง


บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III  เปิดเผยว่า นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการเข้าซื้อหุ้น III เป็นจำนวน 7.1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 16.40 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 116.44 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2565 และนายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้ทยอยเข้าซื้อหุ้น III ระหว่างวันที่ 7-10 มี.ค.2565 เป็นจำนวน 9.05 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 142.46 ล้านบาท

สำหรับการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสเติบโตของบริษัทฯ จาการขยายตัวของธุรกิจขนส่งทางอากาศและทางราง อีกทั้งยังมีแผนเพิ่มผลิตภัณฑ์โลจิสติกส์ใน Segment ใหม่ๆ และเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มี.ค.2565 พบว่า นายทิพย์ ดาลาล ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ถือหุ้นจำนวน 96.16 ล้านหุ้น สัดส่วน 15.49% ส่วนนายวิรัช นอบน้อมธรรม ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ถือหุ้น จำนวน 69.49 ล้านหุ้น สัดส่วน 11.20%

Back to top button