“ตลท.” จับ JTS-AXIAO28C2205A ติด Cash Balance เริ่ม 28 มี.ค.นี้

“ตลท.” จับ JTS-AXIAO28C2205A ติด Cash Balance โดยผลตั้งแต่วันที่  28 มี.ค.-1 เม.ย.2565


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า  ตลท.ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS และ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ XIAOMI CORPORATION (1810) หรือ AXIAO28C2205A โดยผลตั้งแต่วันที่  28 มี.ค.-1 เม.ย.2565

Back to top button