ผู้ถือหุ้น SUPER ไฟเขียวปันผล 0.006 บ.-ออกหุ้นกู้ 2 หมื่นลบ. ลุยขยายโรงไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้น SUPER เคาะปันผล 0.006 บ. พร้อมออกหุ้นกู้ 2 หมื่นลบ. ลุยขยายโรงไฟฟ้า ลั่นปี 65 ผลงานออลไทม์ไฮต่อ ปักหมุดปีนี้กำลังการผลิตแตะ 2,000 เมกะวัตต์ ปี 67 ทะลุ 3,000 เมกะวัตต์


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.006 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวน 164.09  ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาทหรือต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทและสภาวะตลาดในขณะนั้น

“การได้รับอนุมัติวงเงินหุ้นกู้ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯมีศักยภาพฐานทุนในการรองรับแผนการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย เราตั้งเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้าจะแตะระดับ 1,900 – 2,000  เมกะวัตต์ ในปีนี้ และคาดว่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 2,500 – 3,000 เมกะวัตต์ ในปี 2566 – 2567 ซึ่งการเติบโตจะมาจาก การขยายโครงการใหม่ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง รวมถึงโครงการเดิมที่มีอยู่ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ และต่างประเทศ  Private PPA  โรงไฟฟ้าไฮบริด โรงไฟฟ้าขยะ ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่สามารถ COD แล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งหมด 2,128 เมกะวัตต์ ” นายจอมทรัพย์กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUPER กล่าวอีกว่า ภาพรวมของแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ก้าวกระโดด โดยตั้งเป้าเติบโต 30-35 % จากปี 2564 และกำลังการผลิตรวมให้ไปแตะระดับ 1,900 – 2,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 จะมีการเติบโตจากพอร์ตการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนามเข้ามาอย่างโดดเด่น  ขณะเดียวกันมีแผนที่จะลงทุนไปลงทุนซื้อกิจการใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย สนับสนุนผลการดำเนินงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

Back to top button