Technical Brief – บล.คิงส์ฟอร์ด

Technical Brief - บล.คิงส์ฟอร์ด ประจำวันที่ 11 พ.ค.2565


IND

Resistance 2.30

Support 2.10

แนะนำเก็งกำไร แท่งเทียนฟื้นตัวขึ้นจำกแนวรับ EMA200 วัน พร้อมปริมาณกำรซื้อขายเข้าสะสมมากขึ้น ด้านสัญญาณ RSI และ MACD กำลังฟื้นตัวเชิงบวก เบื้องต้นหำกยืนแนวรับบริเวณ 2.10 บาท  ได้มีโอกำสกลับไปทดสอบแนวต้านที่ 2.30 บาท  ส่วน Stop Loss 2.00 บาท

 

THREL

Resistance 6.30-6.40

Support 5.80

แนะนำเก็งกำไร แท่งเทียนทำจังหวะฟื้นตัว พร้อมปริมาณการซื้อขายเข้าสะสม สัญญาณ RSI และ MACD มีแนวโน้มเป็นบวก หากยืนแนวรับ 5.80 บาท  ได้มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 6.30-6.40 บาท  ส่วน Stop Loss ที่ 5.70 บาท

 

TIPH

Resistance 68.00

Support 61.00

แนะนำเก็งกำไร แท่งเทียนทำจังหวะแกว่งตัวขึ้นสลับพัก พร้อมปริมาณการซื้อขายเข้าสะสม ด้าน MACD / RSI ส่งสัญญาณฟื้นตัวบวก ระยะถัดไปคาดหวังการขยับขึ้นสู่แนวต้าน 68.00 บาท  ส่วนแนวรับวางไว้ที่ 61.00 บาท และ Stop Loss ที่ 60.00 บาท

Back to top button