ตามคาด! หุ้นไอทีวิ่งต่อ รับผลดีเว้น VAT ธุรกิจศูนย์ข้อมูล

ตามคาด! หุ้นไอทีวิ่งต่อ INSET-ICN นำทีมบวก รับผลดีเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค ตามนโยบายรัฐ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด ณ เวลา 10:05 น. ราคาหุ้นกลุ่มไอทีปรับตัวขึ้น นำโดยบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET อยู่ที่ระดับ 5 บาท บวก 0.22 บาท หรือ 4.60% สูงสุดที่ 5.05 บาท ต่ำสุดที่ 4.88 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 101.84 ล้านบาท

ราคาหุ้นบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN อยู่ที่ระดับ 4.18 บาท บวก 0.48 บาท หรือ 12.97% สูงสุดที่ 4.34 บาท ต่ำสุดที่ 3.76 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 68.68 ล้านบาท

ราคาหุ้นบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL อยู่ที่ระดับ 4.62 บาท บวก 0.06 บาท หรือ 1.32% สูงสุดที่ 4.64 บาท ต่ำสุดที่ 4.54 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 22.26 ล้านบาท

ราคาหุ้นบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT อยู่ที่ระดับ 6.20 บาท บวก 0.15 บาท หรือ 2.48% สูงสุดที่ 6.25 บาท ต่ำสุดที่ 6.10 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 16.07 ล้านบาท

ราคาหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET อยู่ที่ระดับ 5.80 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 1.75% สูงสุดที่ 5.95 บาท ต่ำสุดที่ 5.85 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 17.51 ล้านบาท

ราคาหุ้นบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC อยู่ที่ระดับ 9.35 บาท บวก 0.45 บาท หรือ 5.06% สูงสุดที่ 9.50 บาท ต่ำสุดที่ 9 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 10.28 ล้านบาท

ทั้งนี้ราคาหุ้นกลุ่มไอทีปรับตัวขึ้น จากกรณี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค (Regional Digital Hub) ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับมติศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.)

โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากเดิมที่ต้องเสียภาษีอัตรา 7% สำหรับผู้ให้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการเช่าพื้นที่ เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดเก็บ ประมวลผล และเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะมีการลงทุนในกิจการ Data Center และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

Back to top button