สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 121.50 ลบ.

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 121.50 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 2,000,000 121,500.00 60.75
SAPPE 1 2,500,000 105,000.00 42.00
COM7 1 1,960,000 66,522.40 33.94
SKR 1 5,000,000 55,000.00 11.00
XPG 1 24,250,000 40,012.50 1.65
BDMS 1 1,000,000 26,500.00 26.50
OR <XD> 1 1,000,000 26,500.00 26.50
CHG 1 5,000,000 18,700.00 3.74
JMT 1 140,000 10,850.00 77.50
PTTEP 1 26,400 4,620.00 175.00
TIDLOR 1 57,900 1,635.67 28.25
CPF-F 1 16,300 419.73 25.75
KBANK-F 1 1,400 214.20 153.00
GULF-F 1 3,400 173.40 51.00
BBL-F 1 1,100 149.60 136.00
SCB-F 1 1,200 131.40 109.50
UREKA 1 54,000 74.52 1.38

Back to top button