WARRIX ฟอร์มดี! Pre Open 5 นาที แตะ 7.85 บ. เหนือจอง 25%

WARRIX ฟอร์มดี! Pre Open 5 นาที แตะ 7.85 บ. เหนือจอง 25% จากราคา IPO ที่ 6.30 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 28.82 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ 13.21 ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 10.50 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ WARRIX ก่อนเปิดตลาด (Pre Open) 5 นาทีอยู่ที่ 7.85 บาท เพิ่มขึ้น 25% จากราคา IPO ที่ 6.30 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 28.82 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ 13.21 ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 10.50 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

Back to top button