SKR บวก 4% หลังดึง “สถาบันในประเทศ” เข้าถือหุ้น การันตีปัจจัยพื้นฐานดี

SKR บวก 4% หลัง "สุริยันต์ โคจรโรจน์" ร่วมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โยนบิ๊กล็อตให้สถาบันการเงินชั้นนำในประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 ธ.ค. 65)  ราคาหุ้น บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR ณ เวลา 10:34 น. อยู่ที่ระดับ 13.20 บาท บวก 0.50 บาท หรือ 3.94% สูงสุดที่ระดับ 13.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 12.90 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.97 ล้านบาท

สำหรับราคาหุ้นบนกระดานของ SKR บวกขึ้นมาร้อนแรงอาจเป็นเพราะนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทมากขึ้นหลังจากสถาบันในประเทศเข้ามาถือหุ้น

โดยจากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยแบบรายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 59-2) ว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR ได้ทำรายการขายหุ้น SKR ร่วมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวนรวม 127,340,000 หุ้น หรือคิดเป็น 6.17% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 59-2) ว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สุริยันต์ โคจรโรจน์ จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR จำนวน 32.4 ล้านหุ้น หรือ 1.57% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หลังตลาดปิดทำการ

ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า การขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการขายออกมาเพียงบางส่วนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มฐานผู้ลงทุนประเภทสถาบันของบริษัท ให้มีการกระจายตัวที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทและสภาพคล่องให้มากขึ้น โดยการขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีการทำรายการขายหุ้นจาก “กลุ่มครอบครัวจรูญศรี” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

Back to top button