20 หุ้นราคาร่วง รับเครื่องหมาย XD วันแรก

DOHOME, BDMS, ASP, BEM, COM7, CPN, 2S, AMA, BUI, ITNS, KIAT, WICE, MEGA, SONIC, TEAM, TK, TPIPL, TPIPP, TTW และ SAT กอดคอร่วง หลังขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (8 มี.ค. 66) มี 20 หลักทรัพย์ราคาหุ้นอ่อนตัวลงตามทฤษฎีเมื่อวันขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ราคาหุ้นมักปรับตัวลง นำโดยบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME ณ เวลา 10:20 น. อยู่ที่ระดับ 14.90 บาท ลบไป 0.80 บาท หรือลงไป 5.10% สูงสุดที่ระดับ 14.90 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 14.60 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 76.31 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS อยู่ที่ระดับ 27.75 บาท ลบไป 0.50 บาท หรือลงไป 1.77% สูงสุดที่ระดับ 27.75 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 27.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 73.87 ล้านบาท

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP อยู่ที่ระดับ 2.96 บาท ลบไป 0.16 บาท หรือลงไป 5.13% สูงสุดที่ระดับ 3 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 2.96 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 10.81 ล้านบาท

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM อยู่ที่ระดับ 9.10 บาท ลบไป 0.20 บาท หรือลงไป 2.15% สูงสุดที่ระดับ 9.25 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 9.10 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 71.64 ล้านบาท

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 อยู่ที่ระดับ 31 บาท ลบไป 0.50 บาท หรือลงไป 1.59% สูงสุดที่ระดับ 31 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 30.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 65.27 ล้านบาท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN อยู่ที่ระดับ 64.75 บาท ลบไป 1.50 บาท หรือลงไป 2.26% สูงสุดที่ระดับ 65.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 64.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 202.16 ล้านบาท

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) หรือ 2S อยู่ที่ระดับ 3.12 บาท ลบไป 0.24 บาท หรือลงไป 7.14% สูงสุดที่ระดับ 3.12 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 3.08 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.95 ล้านบาท

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA อยู่ที่ระดับ 5.85 บาท ลบไป 0.05 บาท หรือลงไป 0.85% สูงสุดที่ระดับ 5.85 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 5.70 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.50 ล้านบาท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BUI อยู่ที่ระดับ 18 บาท ลบไป 1.40 บาท หรือลงไป 7.22% สูงสุดที่ระดับ 18.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 17.80 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.06 ล้านบาท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS อยู่ที่ระดับ 4.30 บาท ลบไป 0.08 บาท หรือลงไป 1.83% สูงสุดที่ระดับ 4.36 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 4.30 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.65 ล้านบาท

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT อยู่ที่ระดับ 0.47 บาท ลบไป 0.02 บาท หรือลงไป 4.08% สูงสุดที่ระดับ 0.48 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 0.47 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.73 ล้านบาท

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE อยู่ที่ระดับ 10.60 บาท ลบไป 0.40 บาท หรือลงไป 3.64% สูงสุดที่ระดับ 10.70 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 10.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22.17 ล้านบาท

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA อยู่ที่ระดับ 45.50 บาท ลบไป 0.75 บาท หรือลงไป 1.62% สูงสุดที่ระดับ 45.75 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 45.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.11 ล้านบาท

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT อยู่ที่ระดับ 20 บาท ลบไป 1.30 บาท หรือลงไป 6.10% สูงสุดที่ระดับ 20.10 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 19.80 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 11.26 ล้านบาท

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC อยู่ที่ระดับ 2.70 บาท ลบไป 0.10 บาท หรือลงไป 3.57% สูงสุดที่ระดับ 2.72 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 2.68 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.38 ล้านบาท

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM อยู่ที่ระดับ 7.95 บาท ลบไป 0.15 บาท หรือลงไป 1.85% สูงสุดที่ระดับ 7.95 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 7.85 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.40 ล้านบาท

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK อยู่ที่ระดับ 7.75 บาท ลบไป 0.45 บาท หรือลงไป 5.49% สูงสุดที่ระดับ 7.80 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 7.75 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.69 ล้านบาท

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL อยู่ที่ระดับ 1.64 บาท ลบไป 0.08 บาท หรือลงไป 4.65% สูงสุดที่ระดับ 1.65 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 1.64 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.19 ล้านบาท

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP อยู่ที่ระดับ 3.40 บาท ลบไป 0.02 บาท หรือลงไป 0.58% สูงสุดที่ระดับ 3.40 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 3.38 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.27 ล้านบาท

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW อยู่ที่ระดับ 8.90 บาท ลบไป 0.30 บาท หรือลงไป 3.26% สูงสุดที่ระดับ 8.95 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 8.85 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8.13 ล้านบาท

Back to top button